İşyeri Hekimliği ve Hemşireliği Nedir

İşyeri Hekimliği ve Hemşireliği Nedir

6331 sayılı kanun kapsamında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için belirli sayıda çalışanların yer aldığı iş yerlerinde iş yeri hekimi ve hemşiresi çalıştırılması zorunlu kılınmıştır. Diğer sağlık personelleri olarak adlandırılan işyeri hekimliği veya iş yeri hemşiresi olmak için taşımanız gereken şartlar şu şekildedir.

1 ) Hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni, çevre sağlığı teknisyeni ve doktor unvanlarından birine sahip olmak,

2 ) 18 yaşından büyük olmak, hükümlü olmamak,

3 ) Adli sicil kaydı bulunmamak.

Bu şartları sağlayan herkes iş yeri hekimi veya iş yeri hemşiresi olabilir. Peki iş yeri hekimi ve iş yeri hemşiresinin görev ve sorumlulukları nelerdir.

İşyeri Hekimliği ve Hemşireliği Nedir

İş yeri Sağlık Personellerinin Görev Ve Sorumlulukları

1 ) İş sağlığı ve güvenliği personelleri olarak hizmetlerin planlanması, izlenmesi, eksikliklerin tespit edilmesi, raporların hazırlanması ve gerekli eğitimlerin verilmesi,

2 ) Çalışanların sağlık durumları ile ilgili tespitlerin yapılması, muayene formalarını tasnif edilerek saklanması,

3 ) Özel sağlık gruplarının yakından takip edilmesi, gerekli görülmesi durumunda sık sık muayenelerinin yapılması, periyodik olarak yapılan muayenelerin formunun tutulması,

4 ) Tüm çalışanlara sağlık eğitimleri vererek bilinçli çalışmalarının sağlanması,

5 ) İş yeri genelinde hijyen koşullarının sağlanması için planlamalar yapılması ve uygulanmasının sağlanması,

6 ) İş yeri hekimleri tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliği görevlerinin yerine getirilmesi, sağlık açısından görevlerin yerine getirilmesini önleyen konularda rapor tutulması

7 ) İş yerinde görevli olan personelin  ve iş güvenliği temsilcisinin sağlık politikalarına uymasının sağlanması.

Yasal Zorunluluklar

İşyeri hekimliği 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda yer alan iş yeri hekimi ve iş yeri hemşiresi çalıştırma zorunluluğuna tabi olan tüm iş yerleri iş yeri hekimi, iş yeri hemşiresi bulundurmak zorunda olup, sağlık personelinin çalışacağı doktor odası veya muayene odalarını oluşturmak zorundadır.

İş yerlerinin ve işverenlerin mecburi olduğu iş yeri hemşiresi kadroları için MEB onaylı sertifika veren kurslara gidebilir, yetkinlik belgesi alabilir ve iş yeri hemşiresi olarak çalışabilirsiniz. İş yeri hekimi olarak çalışmak için yapmanız gereken yasanın işyeri hekimliği verdiği yetkileri kullanacağınız bir iş yeri ile anlaşmak ve iş yeri hekimliğinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmektir.

Taksi şoförü olmak için gerekenler

İşkur açık iş ilanları

Bu işe yorum yap